top of page
האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה

האוניברסיטה הפתוחה בישראל נוסדה בשנת 1974 והלימודים החלו בה בסתיו 1976 ייעודה המרכזי של האוניברסיטה שנקבע עם הקמתה היה ונותר הנגשת לימודים אקדמיים לאוכלוסיות רחבות ככל האפשר, במרכז ובפריפריה, זאת באמצעות קבלה פתוחה וגמישות מרבית של תכנון וארגון הלימודים תוך שמירה על רמתם הגבוהה.

גישתה הייחודית של האוניברסיטה הפתוחה משלבת לימודים ברמה אקדמית גבוהה ומוקפדת עם חתירה למצוינות מדעית ומחקרית, כל זאת תוך מתן אפשרות לכל המבקשים ללמוד בה ללא תנאי קבלה כל שהם.

בידולה של האוניברסיטה הפתוחה הוא במגוון שיטות למידה: בהנחיה פנים אל פנים בקבוצות קטנות ב-60 מרכזי לימוד ברחבי הארץ, לימוד באמצעים אינטראקטיביים מקוונים ולימוד עצמי, המאפשרים לסטודנטים גמישות מירבית בבניית תוכנית הלימודים.

כיום לומדים באוניברסיטה הפתוחה למעלה מ-46,000 סטודנטים במגוון תכניות לתואר בוגר ומוסמך במדעי הרוח והחברה, במדעי הטבע והחיים ובמדעים מדויקים ולימודי תעודה.

bottom of page