top of page
המכללה האקדמית הדסה

המכללה האקדמית הדסה

המכללה האקדמית הדסה ירושלים הינה מוסד אקדמי ותיק בעיר.

ב-50 שנות פעילותה הכשירה המכללה אלפי בוגרים במדעי הבריאות והחיים, במדעי המידע והמחשב, בתקשורת ועיצוב ובממשל וחברה - אשר השתלבו ומשתלבים כיום בתפקידים מרכזיים בכל תחומי הבריאות, המחקר והתעשייה בארץ.

bottom of page