top of page
המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב

המרכז האקדמי לב, הינו מוסד להשכלה גבוהה המשלב לימודים אקדמיים יישומיים עם לימודי תורה.

החל משנת היווסדו 1969, ממלא המרכז האקדמי לב תפקיד מרכזי בהעלאת רמתה המדעית, הטכנולוגית והתעשייתית של מדינת ישראל. בוגרי המרכז מאיישים עמדות מפתח בכירות ומשמעותיות בצה"ל ובמשרד הביטחון, ובתעשייה האזרחית בתחומי ההיי-טק, ניהול והבריאות.

הלימודים מתקיימים, בקמפוסים נפרדים: קמפוס לב - לגברים, קמפוס טל – לנשים.

bottom of page