top of page
מכללת אפרתה

מכללת אפרתה

אפרתה – המכללה האקדמית לחינוך בירושלים, נוסדה בשנת 1924 במטרה להכשיר מחנכות ומורות מקצועיות ברוח החינוך הציוני-דתי המדגיש שמירת מצוות ונכונות לתרום לקהילה ולמדינה.

הלימודים במכללה מאופיינים באווירה משפחתית חמה ותומכת. הצוות כולו – אקדמי ומנהלי כאחד – משקיע מאמץ רב כדי לשמור על אווירה זו בד בבד עם הקפדה על טיפוח מיומנויות מקצועיות ואקדמאיות מעמיקות.

bottom of page