top of page

מה חדש

התעדכנו בכל מה שקורה בקולג' ירושלמי

ברכת סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך הגברת חגית משה

"תוכנית הקולג׳ הירושלמי היא חלום שנרקם מהתבוננות ב 13 מוסדות האקדמיה המעולים הנמצאים בירושלים. מדובר במשאב אדיר שאין לשום עיר אחרת הממצב את ירושלים כעיר של חינוך ואקדמיה."

ברכת סגנית ראש העיר ומחזיקת תיק החינוך הגברת חגית משה
bottom of page