top of page
BULEֹMULTI.gif

על הפרוייקט

תכנית קולג' ירושלמי בעיר ירושלים הוקמה במטרה לחשוף את תלמידי/ות התיכון לעולם ההשכלה הגבוהה ולקרב אותם אל המוסדות האקדמיים בעיר.


לשם כך נבנה מגוון רחב של קורסים מרתקים מתחומי דעת שונים ובמגוון רחב של מוסדות להשכלה גבוהה בעיר ירושלים אשר הותאמו במיוחד עבור תלמידי/ות התיכון. בזמן הלימודים יושם דגש על חוויה סטודנטיאלית וכן על בניית קבוצת שייכות איכותית עם אירועים חברתיים ומפגשי העשרה.

ההשתתפות בתכנית תתאפשר ללא קשר אל מגמות הלימוד של התלמיד/ה או הישגיהם/ן הלימודיים אלא על בסיס מוטיבציה, התחייבות לעמוד בחובות הקורס, והשתתפות בפעילויות השונות שיתקיימו במסגרת התכנית. ההשתתפות ללא כל עלות כספית!
הלימודים עד ל-4 נקודות זכות אקדמיות יוכרו לתלמידים/ות בעתיד*, בבואם/ן ללימודים אקדמיים במוסדות הירושלמיים המשתתפים.

*מותנה באישור המל״ג

College Students
החזון שלנו 

להנגיש ולקרב את האקדמיה לכל נער ונערה בעיר ולייצר עתודה של סטודנטים/יות תושבי העיר הלומדים בעיר 

Image by John Schnobrich
ipad.png

המסגרת הקהילתית המלווה

לצד המסגרת הלימודית, תקיים התכנית פעילויות תרבות ופנאי, תוכן והעשרה הנוגעות הן להיבטים חברתיים ותרבותיים בירושלים והן להעשרה מקצועית של התלמידים/ות. התכנים השונים יחברו את התלמידים/ות לעולמות העירוניים של תכנון, יזמות, תרבות, מנהיגות ועוד. 

ipad.png

הבשורה לבני הנוער

התכנית מאפשרת לבני ובנות הנוער לנצל זמן פנוי בשנות התיכון, להיחשף לאופקים חדשים ולהתחיל לימודים מעניינים במגוון תחומי דעת וללא תשלום וכל זאת תוך כדי צבירת נקודות זכות אקדמיות  שיחסכו להם זמן וכסף בעתיד. (בכפוף לאישור המל״ג)

בנוסף, התלמידים/ות יהיו חלק מקבוצת איכות שתקבל העשרה ופנאי משמעותיים. 

headpones.png

הבשורה לעיר

ירושלים ממשיכה להיות העיר המובילה במצוינות בחינוך ומחוללת מהלך שמקרב את בני ובנות הנוער שלה אל העולם האקדמי והסטודנטיאלי הפועם בעיר. העירייה חושפת אותם לאפשרויות הרבות שיש לירושלים להציע ויוצרת מהלך שיעודד אותם ללמוד בעתיד בעיר. כמו כן יש כאן יצירת בסיס לשוויון הזדמנויות מתוך כך שכל תלמיד/ת תיכון יוכלו להיחשף לאקדמיה ללא תלות במצבם הכלכלי. 

Students Studying Outside

ובקיצור

ירושלים בירת ההזדמנויות, ממשיכה להוביל במצוינות בחינוך, מפתחת בקרב בני הנוער אהבת ידע, מעודדת יזמות ומעורבות ופועלת לצמצום פערים ושוויון הזדמנויות בעזרת הנגשת האקדמיה ללא קשר למצב כלכלי או לימודי במגוון רחב של מוסדות אקדמיים מהטובים בארץ ובעולם. 

כי ירושלמי/ת אמיתי/ת, לומד/ת בירושלים בתיכון וחוזר/ת אליה גם כסטודנט/ית!

bottom of page