top of page

מבוא לפסיכולוגיה מכון טל לבנות

אלישבע אתאלי

הקורס "מבוא לפסיכולוגיה" הוא קורס בסיסי לכל סטודנטית המתחילה את דרכה בעולם של לימודי פסיכולוגיה או כל מי שמוצאת עניין בתחום ורוצה לקבל ידע ראשוני בו. הקורס סוקר ענפים שונים של הפסיכולוגיה וגישות שונות בתחום והוא מהווה בסיס ממנו ניתן ללמוד לעומק את תחומי הפסיכולוגיה השונים. בקורס זה יחשפו הסטודנטיות למבנה הפסיכולוגיה והתפתחותה ויקבלו ידע וסקירה בסיסיים בתחומי הפסיכולוגיה. הקורס יתמקד גם ברמה הפרקטית של הפסיכולוגיה- מודעות עצמית, היכרות עם סגנונות אישיות שונים, דרכי התמודדות שונים ובחירת התנהגות מיטיבה ומועילה

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי רביעי 17:00-18:30

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page