top of page

מבוא לפסיכולוגיה של הנעורים

ד״ר ליסה קינן

פסיכולוגיה בהגדרתה חוקרת את נפש האדם, ובכללם את הקוגניציה, התודעה, הרגש והשפעת כל אלה על ההתנהגות. במחקר הפסיכולוגי יש מקום נכבד להתבוננות בתכונות המוח ותוצאותיו הישירות והעקיפות על מהלכי האדם הפרטי, ולהשפעה הדדית של הסביבה על האדם ושל האדם על סביבתו.

בקורס זה ניחשף ליסודות הפסיכולוגיה, נלמד להתבונן על התנהגות האדם בהקשרים החברתיים ובהיבטים אישיים שונים, ונקבל כלים להבנה טובה יותר של מה שמשפיע עלינו כבני אדם.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי ראשון 17:00-19:30

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page