top of page

מודיעין וריגול

עו"ד אלעד פופוביץ'

עולם המודיעין מעלה שפע של דימויים מסתוריים ואקזוטיים:
סוכנים לבושים במעילים שחורים החולפים באפלה, פתקים ומזוודות שמחליפים ידיים, מאזינים שמפענחים שיחות או לוויינים המצלמים מתקנים אסטרטגיים מגובה עצום. המציאות, כמובן, שונה באופן קיצוני מהתדמית המשתקפת בסרטי הריגול, ואף מעניינת, עמוקה ומורכבת בהרבה.
בקורס נלמד על מודיעין, ריגול ופעולה חשאית (Action Covert ) פעולות של ארגוני ביון שנועדו להשפיע על העולם האמיתי ולא רק ללמוד עליו. הקורס יכלול נושאים כמו התיאוריה של החשיבה המדעית והשלכתה על חשיבה מודיעינית, הממשק שבין תהליכי קבלת החלטות לאיסוף וניתוח המודיעין, ועבור לסוגיות היסטוריות העוסקות בניתוח המודיעין, ובממדים ההיסטוריים של ריגול, ביון ופעולה חשאית.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי ראשון בין השעות 17:45 - 19:15

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page