top of page

נפלאות החיים

אוראל מיוסט לב-ארי

על פני כדור הארץ ישנם כמעט 9 מיליון מיני אורגניזמים. מהו החוט המקשר בין כל אותם יצורים חיים ואיך נוצר כל השפע הביולוגי המקיף אותנו?
בקורס נכיר את תורת האבולוציה, את העקרונות הבסיסיים עליהם מושתת עולם החי ואת התכונות המאפיינות את בעלי החיים בעולמנו. דרך עדשת המיקרוסקופ נתבונן על התא החי, נבחן תהליכים ביולוגים שונים במעבדה ונפגוש אורגניזמים שונים.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי שלישי 17:00-19:00

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page