top of page

סייבר- זירה חדשה בבטחון

נדב הלחמי

למרחב הסייבר יש השפעה על חיי היום יום של כל אחד מאיתנו, ולכן פגיעה בהן עלולה להפריע למהלך החיים התקין. לכן, ישנה חשיבות ללימוד הגנת כסייבר כמקצוע."קורס זה מתמקד בהכשרה ובפיתוח המתמקדת בהכשרה ובפיתוח מומחיות בתחום הסייבר והמחשבים בקרב בני נוער.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי ראשון 17-19

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page