top of page

פיסיקה למקבלי החלטות

שמואל גילבאום

אנרגיה, אנרגיה גרעינית, טרור, אינטרנט, חלל.... בעידן המודרני כלכלה ופוליטיקה קשורות קשר עז בהבנה של טכנולוגיה ומדע. חוסר הבנה של המדע מאחורי ההחלטות תגרום להחלטות לא נכונות. למרבה הצער רבים ממקבלי ההחלטות בעולם מעולם לא למדו פיזיקה או מדע כלשהו, ולוקים בחוסר הבנה של המדע הבסיסי.
קורס זה נועד לפתוח חלון אל הפיזיקה של המאה העשרים, ולהקנות הבנה הדרושה כדי להיות מקבל החלטות במאה העשרים ואחת. הקורס ישאף לגרום לפיזיקה להיות מובנת לסטודנטים אשר חסרים את הרקע המתמטי והמדעי הדרוש ללימודי פיזיקה. הקורס יציג את הנושאים החשובים בפיזיקה של ימנו, תוך שימת דגש על הבנה ולא על המתמטיקה.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי ראשון בין 17-19

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page