top of page

פסקול – על מוזיקה לסרטים ומחזות זמר

ד"ר ענת רובינשטיין

בשיעור נעסוק בניתוח פסי קול של סרטים ושל מוסיקה ממחזות זמר, נעמיק בהיבטים המוסיקליים התיאורטיים, המבניים, הרגשיים, הדרמטיים, התרבותיים וההיסטוריים, ונעמוד על כוחה של המוסיקה ליצור דרמה ולייצג מצבים רגשיים.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי חמישי בסמסטר א', 17:00-18:30

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page