top of page

תעלומות מדעיות- היסודות המדעיים של היקום, החיים ומה שביניהם

מר אריאל פוקס

ידוע שישנם 3 מצבי צבירה; גז, נוזל ומוצק. כמו כן ידוע שמצב הצבירה הוא תולדה של מרחק בן אטומי. עם זאת, כשאנו מביטים על ציור של אטום אנחנו רואים נויטרון ופרוטון ובמרחק גדול טס לו אלקטרון או אלקטרונים. ואם ככה אכן נראה אטום אז איך בכלל יתכן מצב מוצק בעולם? ואם נניח שיש חומרים מוצקים בעולם. עד מתי הוא יהיה קיים אם האטום המוזר הזה עומד בבסיסו? כמה מהחומר שבונה את היקום בנוי מהאטומים האלה ואיך יתכן שהכל התחיל בנקודה אחת קטנה? מתי הם נוצרו?

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי ראשון 17:00-19:30

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page