- אסטרטגיה בהשקעות א׳ (מתחילות) קמפוס טל לבנות

מר הלל בש

קורס זה מעלה סוגיות בתורת ההשקעות והמסחר בניירות הערך בישראל. בקורס יתנסו הסטודנטיות בתכנון תיק השקעות מה שיחייב לימוד והכרות מעמיקה עם סוגי ההשקעות בישראל ובעולם כגון: אגרות חוב, מניות, תעודות סל, קרנות נאמנות ועוד. בקורס יינתן דגש על יישום תורת המימון, הקצאת נכסים והמלצות השקעה. הסטודנטיות ידרשו להכין ניתוח כדאיות כאנליסטים בשוק ולהציגם בפני המרצה ויתר הסטודנטים לדיון ולביקורת.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

טל ימי שני 16:00-17:30

בחרת 3 קורסים?