top of page

Al and DeepLearning בינה מלאכותית ורשתות עצביות

מיכאל סולובייצ׳יק


תחום הבינה המלאכותית עוסק בבניית מכונות וכתיבת תכניות לביצוע משימות מתוחכמות הדורשות אינטליגנציה אנושית. המחקר בבינה המלאכותית מתמקד כיום במדע ובהנדסה של בניית מנגנונים לביצוע משימות ספציפיות כמו נהיגה ברכב, משחק שחמט, תכנון לוח טיסות. מצפים ממכונות אלה שיבצעו את המשימות ברמה גבוהה, אולי אפילו גבוהה מזו שבני אנוש יכולים לבצע.

הקורס עוסק בטכניקות העיקריות של בינה מלאכותית לפתרון מגוון של סוגי בעיות ומתמקד בנושאים בסיסיים בתחום הבינה המלאכותית: פתרון בעיות באמצעות שיטות חיפוש, משחקים, ייצוג ידע והסקת ידע חדש, אי-ודאות, תכנון‏ ולמידה.

books copy.png

מתי וכמה לומדים

ימי ראשון בין 17-19

בחרת 3 קורסים?

המשך קריאה
bottom of page